miksi sinä osaat! -hanke?

Tietoa vanhemmille, vaikuttajille ja medialle

 Rakennusarkkitehti tietokoneella
 
Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 
 

Vanhemmille, vaikuttajille ja medialle

Tiesitkö, että suomalaiset tytöt ovat PISA-tutkimuksen mukaan maailman toiseksi parhaita matemaattisissa aineissa, mutta ovat OECD-maista kaikkein vähiten kiinnostuneita hakeutumaan tekniikan ja teknologian aloille?

Sinä osaat! Tytöt ja teknologia -hanke tuo tekniikan aloja tutummaksi tytöille työpajojen, koulutusten sekä koulutusmateriaalin kautta. Hankkeen myötä vahvistetaan tyttöjen luottamusta osaamiseensa ja innostusta hakeutua opiskelemaan teknologia-alaa. Hankkeen aikana järjestämme koulutusta ja työpajoja opetus- ja ohjaushenkilöstöille sekä tuotamme koulutusmateriaalia, johon myös opettajia ja ohjaajia osallistetaan. Yrittäjyyskasvatusta järjestämme tytöille yhteistyössä yritysten kanssa. Hankkeen pitkän tähtäimen vaikutuksena on tuoda naisten osaamista laajasti esille teknisten innovaatioiden suunnittelussa ja toteuttamisessa koko Suomessa. Tällä on merkittävä positiivinen vaikutus kansantalouteen ja kilpailukykyyn.

 

Mitä hankkeessa tapahtuu?

Tytöille

Järjestämme tytöille teknologiatyöpajoja ja teknologia-TET-paikkoja. Työpajoissa tytöt pääsevät tutustumaan alaan sekä tutkimaan ja kehittämään erilaisia teknologisia ratkaisuja. Työpajojen aiheita ovat esimerkiksi 3D-tulostus, drone-lennokit, virtuaalitilat, robotiikka ja koodaus. Tytöt pääsevät tutustumaan teknologia-aloilla työskentelevien naisten uratarinoihin ja videoihin. Tavoitteenamme on vahvistaa tyttöjen luottamusta omaan osaamiseensa lisäämällä tietoa ja positiivisia mielikuvia tekniikka- ja teknologia-aloista tyttöjen keskuudessa.

Opettajille ja ohjaajille

Järjestämme opetus- ja ohjaushenkilöstölle täydennyskoulutusta sekä rakennamme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioivaa opetus- ja ohjausmateriaalia yhdessä kohderyhmän kanssa. Tavoitteenamme on, että tietoisuus tiedostamattomista ajatusmalleista lisää kykyä ohjata, opettaa, kasvattaa ja kannustaa. Tavoitteena on myös, että koulujen toimintamallit muuttuvat sukupuolet huomioivaksi.

Työnantajille

Etsimme tytöille teknologia-TET-paikkoja Oulun ja Kainuun alueen yrityksistä. Tavoitteemme on, että naisten osaaminen on käytössä laajasti teknisten innovaatioiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tulevaisuudessa teknologia-alojen yrityksissä on riittävä määrä osaavaa työvoimaa, minkä johdosta teknisten innovaatioiden laatu ja määrä nousevat.

 

Mitä, miksi ja miten?

 
Tytöt työpajassa

Mitä sukupuolten segregaatio tarkoittaa?

Sukupuolten segregaatiolla tarkoitetaan sitä, että koulutus- ja työmarkkinat ovat jakaantuneet sukupuolen mukaan. Sosiaali- ja terveydenhoitoaloilla työskentelevistä 86 % on naisia, kun taas tekniikan alalla työskentelevistä 83 % on miehiä. Suomessa miesten ja naisten aloihin jakaantuminen on hyvin voimakasta, ja olemme Euroopan yksi vahvimmin segregoituneista maista. Segregaatio aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Meiltä puuttuu eri aloilta osaamisen moninaisuuutta: eri tavoilla ajattelevia, työtä tekeviä, palveluita tuottavia ja tuotteita kehittäviä ihmisiä.

 Tyttö energiatekniikan laboratoriossa

Miksi tytöt eivät ole kiinnostuneita teknologiasta ja tekniikan aloista?

Suomessa on yhä vahvat käsitykset siitä, millaisia naisten ja miesten kuuluu olla. Näiden sukupuolen mukaisten stereotypioiden vuoksi emme ohjaa tai riittävästi kannusta nuoria tekemään niin sanottuja ei-perinteisiä valintoja. Tämän lisäksi tytöt eivät tunnista omaa matemaattista ja teknistä kyvykkyytään, vaikka se on tutkitusti maailman huipputasoa. Tyttöjen käsitys teknisistä aloista, teknologioista ja näiden alojen mahdollisuuksista on rajallinen. Mielikuvat tekniikan aloista voivat olla jopa negatiivisia.

Tytöt työpajassa

Miksi tyttöjen pitäisi olla innostuneita teknologiasta?

Teknologinen kehittämistyö ja uudet innovaatiot tarvitsevat monenlaisia osaajia ja eri tavoilla ajattelevia tekijöitä. Teknologian merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään, minkä vuoksi tekniikan aloilla tarvitaan sekä naisten että miesten osaamista ja kokemuksia. Lisäksi on harmi, jos tytöt jäävät ulkopuolelle aloista, jotka tarjoavat paljon erilaisia mahdollisuuksia tehdä innostavaa ja mielenkiintoista työtä.