Opettajille ja ohjaajille

Opettajana ja ohjaajana voit vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisia mielikuvia tytöillä on tekniikasta ja teknologia-aloista.

 Tutkija
 
Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 
 

Sinä osaat! Tytöt ja teknologia -hankkeen tavoitteena on edistää tyttöjen hakeutumista teknologia-alalle. Haluamme lisätä tietoa ja positiivisia mielikuvia tekniikka- ja teknologia-aloista tyttöjen keskuudessa.

Tavoitteenamme on myös vahvistaa tyttöjen itseluottamusta osaamiseensa. Kun saamme enemmän naisten osaamista teknologia-aloille, suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyky parantuu ja sukupuolten eriarvoisuutta ylläpitäviä kulttuurisia toimintamalleja murretaan. Tähän tarvitsemme teitä: opettajia ja ohjaajia.

Järjestämme opetus- ja ohjaushenkilöstölle täydennyskoulutusta sekä rakennamme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioivaa opetus- ja ohjausmateriaalia. Kokoamme tälle sivustolle teitä varten kaiken tuottamamme materiaalin.

 
 

 Vaikuttajat puhuvat