Työnantajille

Haastamme yrityksesi mukaan innostamaan tyttöjä tekniikan ja teknologia-alojen pariin.

 Rakennusinsinööri
 
Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 
 

 Työnantajille

Tiesitkö, että suomalaiset tytöt ovat maailman kärkeä luonnontieteissä ja matemaattisissa aineissa, mutta ovat OECD-maista kaikkein vähiten kiinnostuneita hakeutumaan tekniikan ja teknologian aloille? Suomi on yksi Europan segregoituneimmista maista eli koulutus- ja työmarkkinat ovat vahvasti jakaantuneet sukupuolen mukaan. Tällä on valtava vaikutus taloudelliseen kilpailukykyyn ja kansantalouteen. Jos teknologia-aloilla työskentelisi yhtä paljon naisia ja miehiä, Euroopan bruttokansantuote voisi kasvaa jopa 9 miljardilla eurolla (Microsoftin tutkimus).

Hankkeen tavoitteena on, että toimenpiteidemme vaikutuksesta naisten osaaminen on käytössä laajasti teknisten innovaatioiden suunnittelussa ja toteuttamisessa koko Suomessa. Tulevaisuudessa teknologia-alojen yrityksissä on riittävä määrä osaavaa työvoimaa, minkä johdosta teknisten innovaatioiden laatu ja määrä nousevat.

Etsimme tytöille teknologiaTET-paikkoja ja järjestämme työpajoja. Lähtisikö sinun yrityksesi mukaan Sinä osaat! -toimintaan?

 
 

 TeknologiaTET

Etsimme TeknologiaTET-paikkoja Oulun ja Kainuun alueen yrityksistä. TeknologiaTETtiä pilotoidaan Oulussa kolmessa ja Kainuussa kahdessa yläkoulussa lukuvuosina 2019–2020 ja 2020–2021. TeknologiaTETtiin osallistuvat ovat yhdeksäsluokkalaisia tyttöjä, jotka ovat kiinnostuneita tutustumaan tekniikan alaan ja ammatteihin. Oulun alueella TET-ajankohdat ovat syksyllä 2019 ja syksyllä 2020. Kainuun osalta ajankohdat tarkentuvat myöhemmin.

TET eli työelämään tutustuminen on osa perusasteen valtakunnallista opetussuunnitelmaa ja oppilaan koulutyötä. TET-jakso kestää viikon. TET-päivän pituus on kuusi tuntia sisältäen noin puolen tunnin mittaisen ruokatauon.

TeknologiaTETtiin osallistuvat tytöt toteuttavat yrityksessä TET-viikon aikana pienimuotoisen kehittämis- tai ideointitehtävän, jonka yritys antaa heille jo etukäteen pohdittavaksi. Yritykset voivat vapaasti miettiä, millainen ideointitehtävä voisi olla, jotta se olisi mielekäs sekä tytöille että yritykselle. Sinä osaat! -tiimi auttaa tässä tarvittaessa mielellään!

Tytöt raportoivat ideointitehtävästään TET-viikon jälkeen oman koulunsa opinto-ohjaajalleen. Osa raporteista julkaistaan yrityksen luvalla Sinä osaat! -portaalissa blogeina tai vlogeina. Osa ideointitehtävästä voi koostua myös työpaikalla työskentelevien ammattilaisten haastatteluista.

Ennen TET-jaksoa oppilaan TET-paikasta tehdään sopimus, jonka oppilaan huoltaja ja työnantaja allekirjoittavat. Sopimuksesta löytyvät työpaikalla opastavan henkilön sekä koulun yhteyshenkilönä toimivan opinto-ohjaajan yhteystiedot ja se sisältää tietoa muun muassa TET-päivien ruokailuista.

Kartoitamme tyttöjen mielikuvia ja kiinnostusta teknologia-alaa kohtaan ennen TET-jaksoa ja sen jälkeen tehtävillä kyselyillä. Tavoitteemme on, että TeknologiaTET-toiminta laajenee pilotoinnin jälkeen pysyväksi toiminnaksi ja yhteistyö koulujen ja yritysten kesken vakiintuu osaksi koulujen TET-toimintaa. Arvostamme myös yritysten antamaa palautetta TeknologiaTET-jakson onnistumisesta ja toimintamallin edelleen kehittämisestä. Lähetämme lyhyen palautekyselyn yrityksen yhteyshenkilölle TET-jakson jälkeen.

Alla olevalla lomakkeella yrityksesi voi ilmoittautua mukaan TeknologiaTET-yritysverkostoon. Lomakkeen tietojen perusteella teemme koonnin mukana olevista TeknologiaTET-yrityksistä pilottikouluille. Tyttöjen tehtävänä on tutustua yritysten antamiin tietoihin jo etukäteen ja ottaa itse yhteyttä tarjolla oleviin TeknologiaTET-paikkoihin.

TERVETULOA MUKAAN!

 
 

Tule mukaan TeknologiaTET-yritysverkostoon

Ilmoita yrityksesi mukaan TeknologiaTET-verkostoon tällä lomakkeella. Tähdellä merkityt kohdat tulee täyttää ennen kuin voitte lähettää lomakkeen. Otamme teihin yhteyttä mahdollisimman pian. 

Yrityksemme on kiinnostunut ottamaan oppilaita viiden päivän TET-jaksoille seuraavasti (voit rastittaa haluamasi määrän ajankohtia):
Oulun alue, syksy 2019:
Oulun alue, syksy 2020:
Kainuun alue, syksy 2019:
Kainuun alue, syksy 2020:
Haluan, että minuun otetaan yhteyttä
Saako yrityksenne nimen mainita portaalissa hankkeen TET-yhteistyökumppanina? *