Me osataan

Silja Keränen, diplomi-insinööri, poliitikko

Huippumielenkiintoiset opinnot

Ympäristönsuojelutekniikan opinnot Oulun ja Kuopion yliopistoissa sekä Singaporessa (National University of Singapore, NUS) olivat todella mielenkiintoiset ja mielekkäät. Sai ymmärtää kuinka eri päästöt leviävät ja vaikuttavat ympäristössä: maaperässä, ilmassa ja vedessä. Tuli opiskeltua erilaisten teollisuusprosessien toimintaa jätevedenpuhdistamosta terästehtaaseen. Diplomityön tein terästehtaan sivutuotteena syntyvien kuonien liukoisuusominaisuuksista. Tutkin siis labrassa liukeneeko kuonista raskasmetalleja. Työn aloituspalaverissa minulla ei ollut mitään aavistusta mitä kuonat ovat. No, puolen vuoden päästä tilanne oli jo ihan toinen. Eli: jos ei osaa, niin voi oppia.


Maailmanparantaja

Opintojen aikana sisäistin kuinka ihmistoiminta vaikuttaa luontoon. Ja myös sen, että me länsimaissa elämme aivan yli maapallon kantokyvyn. Jotain täytyy todellakin tehdä. Teknillinen koulutus onneksi antaa myös ratkaisuja: päästöjä voi puhdistaa; materiaalia kierrättää; energiaa säästää ja asioita tehdä eri tavalla.


EU-virkamies

Diplomi-insinöörin tutkinto on monipuolinen. Olin kolme vuotta töissä Euroopan kemikaalivirastossa Helsingissä. EU-virkamiehenä, kansainvälisessä työyhteisössä haastavien ja mielekkäiden työtehtävien parissa. Kemikaalivirastossa implementointiin EU:n kemikaaliasetuksia, REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ja CLP (Classification, Labelling and Packaging). Minä olin tekemässä prosesseja – eli käytännössä luettiin asetuksen tekstiä ja mietittiin, kuinka se toteutetaan. Kuka (ihminen vai tietojärjestelmä vai molemmat) tekee mitä. Ensimmäisen rekisteröintimääräajan lähestyessä optimoimme tekemistämme valtavasti: tahdista noin 100 rekisteröintiä viikossa tahtiin noin 10 000 päivässä. Prosessi-insinöörin ajattelumallista oli aikamoisesti hyötyä.

Myös EU tarvitsee luonnontieteiden ja tekniikan alan asiantuntijoita.

EU-hankemaailma

Olen töissä kuntien omistamassa elinkeinojen kehitysyhtiössä Kainuun Edussa, jossa teen EU-hankkeita. Olen päässyt arvioimaan koskikunnostuksen ekosysteemipalvelujen arvoa (eli sitä, millaista arvonlisää koskien kalataloudellinen kunnostus luo), liittämään Kainuun Covenant of Mayors –verkostoon (jossa kaupungit / alueet sitoutuvat ilmastonmuutoksen hillintään) sekä edistämään kainuulaisten yritysten tutkimus&kehitys-motivaatiota (hankkeessa, jossa yritykset saavat tutkituttaa materiaalejaan huippuyliopistoissa). Kuten ehkä arvaatkin, diplomi-insinöörin koulutus luonnontieteet pohjalla ja soveltava tekniikka siinä päällä, antavat näihinkin hommiin hyvän pohjan.

Poliitikko

Takaisin kotikonnuille Kajaaniin muuton yhteydessä lähdin mukaan politiikkaan. Kotiseudun asiat kiinnostivat, kuten myös paremman maailman tekeminen. Vihreissä olen päässyt tekemään meidän energialinjauksia, puolueen strategiaa sekä nyt maatalouspoliittista ohjelmaa. Kajaanissa taas esimerkiksi vaikuttamaan kaupungin metsien hoitoon sekä pyöräilyn olosuhteisiin. Havaintoni onkin, että poliitikkona pääsee parhaiten vaikuttamaan asioihin. Maailmanparantajalle siis lähes täydellinen paikka.


Yhteenveto

Me naiset osataan – myös tekniikkaa ja luonnontieteitä

Diplomi-insinöörin tutkinnolla työmahdollisuudet ovat todella monipuoliset

Politiikassa pääsee hyvin vaikuttamaan asioihin

Silja Keränen
Diplomi-insinöörin tutkinnolla työmahdollisuudet ovat todella monipuoliset.
— Silja Keränen
UratarinatAnna Kolehmainen