Sinä osaat!

Suomalainen työelämä ja koulutus ovat eurooppalaisittain erittäin voimakkaasti sukupuolen mukaan jakautuneet. Asiantilaa on pyritty muuttamaan monenlaisin kampanjoin ja projektein, siinä kuitenkaan onnistumatta.

Sinä osaat -hanke nostaa esiin tytöissä piilevän voimavaran, joka on jäänyt käyttämättä ja joka ei ole ollut läheskään täysimittaisesti elinkeinoelämän käytössä. Sinä osaat! pureutuu ongelmaan uudella, nuoria puhuttelevalla tavalla. Hanke on erittäin kannatettava tapa saada uudenlaista toimintaa ja kulttuuria tyttöjen itseluottamuksen ja valintojen edistämiseksi. Hanke aikoo perustaa uudenlaisia rakenteita kannustamaan tyttöjen uskoa omaan osaamiseensa ja siten varmistamaan elinkeinoelämän mahdollisuudet saada aiempaa enemmän osaavia teknologian asiantuntijoita vaativiin tehtäviin. Hanke on merkittävä suomalaisen tulevaisuuden rakentamisessa.

Toivotan menestystä hankkeelle!

Hillevi Lönn

Neuvotteleva virkamies
Työ- ja elinkeinoministeriö

Hillevi Lönn