Sinä osaat, sinä päätät!

Nyt tytöt ja naiset herätys! Emme voi sallia 2010-luvulla tyttöjen alan valintojen olevan samoja kuin vuosikymmeniä sitten! Taloudellisen tiedotustoimiston Kun koulu loppuu 2017-tutkimus osoittaa, että peruskoulun ja lukion päättävien nuorten (ml. poikien) alan valinnat ovat sukupuolittuneita: tytöt valitsevat naisten aloja, ja päinvastoin. Tyttöjen suosikkialojen TOP 10-kärjessä ovat sosiaali- ja terveysala sekä opetusala; poikien suosikkialoja ovat teknologiateollisuus ja finanssiala.

Tässä ei ole mitään väärää, jos alan valitsija on tietoinen, mitä tällaisesta alan valinnasta seuraa. Muun muassa palkkaerot syntyvät tätä kautta - ennen kuin on siis edes aloittanut työelämän!

Hyvät tytöt ja naiset! Pidämme Suomea yleisesti tasa-arvoisena maana. Sitä se ei vielä valitettavasti ole kaikilta osin. Tuodaan tytöt ja naiset tekijöiksi ja johtajiksi kaikille aloille sukupuolesta riippumatta.

Sinä osaat, sinä päätät!

Liisa Tenhunen-Ruotsalainen

johtaja
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT

Liisa Tenhunen-Ruotsalainen