Kiinnostuksen kohteet löytyvät kokeilemalla

Sinä osaat! tarttuu erittäin tärkeään asiaan. Tyttöjen on tärkeä päästä kokeilemaan monipuolisesti erilaisia asioita jo nuorena; sitä kautta löytyvät kiinnostuksen kohteet ja itselle tärkeät jutut. Vanhempi on aina malli omalle tyttärelleen, mutta hän voi olla sitä myös laajemmalle joukolle lapsia ja nuoria. Vanhempien mielipiteet, valinnat ja esimerkki vaikuttavat väistämättä lapsen arvomaailmaan ja sitä kautta valintoihin.

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma ja opetussuunnitelma kannustavat kokeiluihin ja ilmiöpohjaisuuteen. Alakoululaisille tarjotaan valinnaisaineina lyhytelokuvaa ja koodausta. Joukko viidesluokkalaisia tyttöjä tekee nyt innolla lyhytelokuvia, oppii koodaamaan ja heillä on vahvaa uskoa itseensä ja kykyihinsä. Motivoituneena oppii kaikenlaista, mutta välillä on tärkeä kuulla vanhemman tai opettajan kannustavat sanat Sinä osaat!

Merja Korhonen

Varhaiskasvatuksen asiantuntija
Suomen Vanhempainliitto

 Merja Korhonen