Se, millaiseksi suunnittelemme teknologiaa, määrittelee myös sen, millaiseksi maailma ja tulevaisuutemme muodostuu

Hanna Remula, UX Designer, Etteplan MORE

IT-alalle päätyminen oli minulle onnekas sattumus. Olin jo peruskoulussa kiinnostunut monista aihealueista, ja vaikka pitkän matematiikan valitseminen olikin minulle lukiossa itsestäänselvyys, myös yhteiskunta- ja ihmistieteet kiinnostivat minua. Tekninen ala olisi tavallaan ollut minulle helppo valinta, sillä pärjäsin hyvin myös matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa. Jatko-opintopaikkaa hakiessani minulla oli kuitenkin vielä kovin kapea-alainen käsitys monista ammateista. Halusin päätyä työhön, jossa tehdään yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa, ja jossa pääsee vaikuttamaan siihen, millaisessa maailmassa elämme. Tämän vuoksi hain ensisijaisesti opiskelemaan kuvajournalismia Tampereen yliopistoon.

Onnekkaana sattumuksena voidaan pitää sitä, että opiskelupaikka tiedotusopissa jäi parin pisteen päähän, kun taas tietojenkäsittelytieteiden pääsykokeissa tärppäsi. Vasta opetusohjelmaa lukiessani bongasin ihmisen ja teknologian välisen vuorovaikutuksen opintosuuntauksen. Silloin tajusin, että tämähän on juuri sitä, mitä haluan tehdä! Opintoni tietojenkäsittelytieteissä koostuivat sekä ohjelmointiin, vuorovaikutteiseen teknologiaan että organisaatioiden tietojärjestelmiin liittyvistä kursseista. Sivuaineina luin sosiaalipsykologiaa ja markkinointia. Myöhemmin olen täydentänyt koulutustani Design Management ja palvelumuotoilu -opintokokonaisuudella.

Käyttäjäkokemussuunnitelulla helpotetaan ihmisten arkea ja työtä

Nykyisin työskentelen UX-suunnittelijana Etteplan MORElla. UX- eli käyttäjäkokemussuunnittelija pyrkii työssään siihen, että erilaiset digitaaliset palvelut olisivat helppoja sekä miellyttäviä käyttää ja niiden avulla tehtävän suorittaminen hoituisi tehokkaasti. Tällaisessa työssä motivoi se, että kun suunnittelu tehdään hyvin, digitaalisilla palveluilla voidaan oikeasti helpottaa ihmisten työtä ja arkea, eikä vain lisätä teknologian käyttöä sen itseisarvon vuoksi.

UX-suunnittelijan työssä parasta on sen ihmisläheisyys ja monipuolisuus: tänään saatan suunnitella sovelluskaupastakin löytyvää mobiili-appia ja jonain toisena päivänä tehdasautomaatiojärjestelmää. Tässä työssä pääsen kohtaamaan paljon asiakkaita ja palveluiden käyttäjiä. UX-suunnittelijana tärkeintä on tiivis yhteistyö asiakkaiden, koodareiden, suunnittelijoiden, projektipäälliköiden ja käyttäjien kanssa, jotta lopputuotoksena syntyisi palvelu, joka vastaa niin käyttäjän kuin asiakkaan tarpeisiin.

Teknologia-ala on myös kovin kansainvälinen. Monella teknologia-alan yrityksellä on toimipisteitä siellä, missä asiakkaitakin on, eli ympäri maailmaa. Mahdollisuuksia ulkomailla työskentelyyn ja matkusteluun on siis paljon. Osittain tästä syystä teknologia-alan työt ovat usein joustavia, ja moni tekee Suomessakin paljon etätöitä. Kielitaitoa tarvitaan myös alalla. Englanti on käytössä päivittäin, ja esimerkiksi teollisuusasiakkaiden kanssa työskennellessä saksan kielen taidosta voi olla paljon hyötyä.

Teknologia-ala kaipaa monenlaisia ihmisiä ja osaamista

Ohjelmistojen suunnittelijoilla ja toteuttajilla on maailmassa valtavan suuri rooli ja vastuu. Se, millaiseksi suunnittelemme teknologiaa, määrittelee myös sen, millaiseksi maailma ja tulevaisuus muodostuu. Koska maailma on täynnä monenlaisia ihmisiä, on tärkeää, että teknisiä ratkaisuita on myös tekemässä ihmisiä eri taustoista. Meillä Etteplan MORElla on naisia monenlaisissa rooleissa esimerkiksi koodareina, suunnittelijoina, projektipäälliköinä ja johtajina. Parhaat oivallukset syntyvätkin silloin, kun yhdistetään erilaiset ihmiset, taustat, osaamiset ja näkemykset toisiinsa. Together we are MORE!

"Koska maailma on täynnä monenlaisia ihmisiä, on tärkeää, että teknisiä ratkaisuita on myös tekemässä ihmisiä eri taustoista."  - Hanna Remula -

"Koska maailma on täynnä monenlaisia ihmisiä, on tärkeää, että teknisiä ratkaisuita on myös tekemässä ihmisiä eri taustoista."

- Hanna Remula -